Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
737Záměr uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
736Záměr uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
určení zpravodaje
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
73551/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
734265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
733265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
732265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
procedurální návrh
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
731265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
procedurální návrh
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
730265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
souhlas s účastí
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
729265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
souhlas s účastí
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
72839/12 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 a Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2018 a Výroční zpráva za rok 2018 pro mediální oblast
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
72743/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
72618/12 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2017
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
72518/12 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2017
procedurální návrh
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
724K 10/12 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
723K 2/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
722K 2/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
721K 2/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
72041/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
71944/12 - Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.03.2019Pro přijatoDetailZáznam
71844/12 - Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.03.2019Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [241]
Strana   1 [13]