Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
3102/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
12.12.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
392/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
12.12.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
382/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.12.2018Pro zamítnutoDetailZáznam
372/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.12.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
362/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
12.12.2018Pro zamítnutoDetailZáznam
3513/12 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 13. - 14. prosince 2018
Informace ER 13. - 14. 12.
12.12.2018Pro přijatoDetailZáznam
3414/12 - Informace vlády ČR o výsledcích mimořádné Evropské Rady k brexitu, která se konala 25. 11. 2018
schválit
12.12.2018Pro přijatoDetailZáznam
33343/11 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. - 19. října 2018
vzít na vědomí
12.12.2018Pro přijatoDetailZáznam
323. schůze Senátu
schválení pořadu
12.12.2018Pro přijatoDetail 
313. schůze Senátu
určení ověřovatelů
12.12.2018Pro přijatoDetail 
236340/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
schválit
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
235341/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
234341/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
233339/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
232338/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
231252/11 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
schválit
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
230252/11 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
procedurální návrh
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
229252/11 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
souhlas s účastí
15.11.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
228252/11 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
souhlas s účastí
15.11.2018Pro přijatoDetailZáznam
227335/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
pověřuje
15.11.2018Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [65]
Strana   1 [4]