Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
620Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
schválit
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
619Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
určení zpravodaje
27.02.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
618Stanovisko k pietním aktům, které pořádá Český svaz bojovníků za svobodu nebo se na jejich organizaci podílí
schválit
27.02.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
61735/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
doprovodné usnesení
27.02.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
61635/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
61535/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
61419/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
dát souhlas k ratifikaci
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
613Návrh na změnu orgánů Senátu
volí
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
612Návrh na změnu orgánů Senátu
vzít na vědomí
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
611Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 225/ ve výborech
schválit
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
6106. schůze Senátu
změna pořadu
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetail 
6915/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018
dát souhlas k ratifikaci
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
68K 6/12 - Balíček na boj s dezinformacemi
schválit
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
67K 6/12 - Balíček na boj s dezinformacemi
schválit
27.02.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
6636/12 - Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
doprovodné usnesení
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
6536/12 - Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
schválit
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
64K 9/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
schválit
27.02.2019Pro přijatoDetailZáznam
636. schůze Senátu
schválení pořadu
27.02.2019Pro přijatoDetail 
626. schůze Senátu
změna pořadu
27.02.2019Zdržel(a) se přijatoDetail 
616. schůze Senátu
určení ověřovatelů
27.02.2019Pro přijatoDetail 
Dokument   1. - 20. [202]
Strana   1 [11]