Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
77575/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
dát souhlas k ratifikaci
08.06.2017přijatoDetailZáznam
774117/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
08.06.2017přijatoDetailZáznam
773116/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
08.06.2017přijatoDetailZáznam
772115/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
08.06.2017přijatoDetailZáznam
771120/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
08.06.2017přijatoDetailZáznam
770119/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
schválit
08.06.2017přijatoDetailZáznam
769124/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
schválit
07.06.2017přijatoDetailZáznam
768123/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
07.06.2017přijatoDetailZáznam
767118/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
07.06.2017přijatoDetailZáznam
766118/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
07.06.2017přijatoDetailZáznam
765118/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
07.06.2017přijatoDetailZáznam
764118/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
07.06.2017zamítnutoDetailZáznam
76387/11 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
vzít na vědomí
07.06.2017přijatoDetailZáznam
76287/11 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
souhlas s účastí
07.06.2017přijatoDetailZáznam
761108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
07.06.2017přijatoDetailZáznam
760108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
07.06.2017přijatoDetailZáznam
759108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22.pozměňovací návrh
07.06.2017přijatoDetailZáznam
758108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
21.pozměňovací návrh
07.06.2017přijatoDetailZáznam
757108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20.pozměňovací návrh
07.06.2017přijatoDetailZáznam
756108/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
19.pozměňovací návrh
07.06.2017zamítnutoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [75]
Strana   1 [4]