Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
546K 120/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
schválit
08.03.2017přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]