Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
541N 118/10 - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
schválit
08.03.2017přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]