Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
210K 109/10 - Výroční zprávy Komise za rok 2015 o vztazích Komise s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě
schválit
30.11.2016přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]