Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1850N 155/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
schválit
18.10.2018přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]