Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
126K 87/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství
schválit
15.02.2018přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]