Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1223K 77/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
schválit
15.02.2018přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]