Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1857Návrh na pověření dalšího senátora odůvodněním senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ v Poslanecké sněmovně
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1856302/11 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
doprovodné usnesení
18.10.2018Pro zamítnutoDetailZáznam
1855302/11 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
doprovodné usnesení
18.10.2018Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam
1854302/11 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
vzít na vědomí
18.10.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1853302/11 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
souhlas s účastí
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1852N 168/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
185118. schůze Senátu
změna pořadu
18.10.2018Pro přijatoDetail 
1850N 155/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1849315/11 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017
dát souhlas k ratifikaci
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1848245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1847331/11 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
vzít na vědomí
18.10.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1846329/11 - Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 11. funkční období
vzít na vědomí
18.10.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1845330/11 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
vzít na vědomí
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1844N 161/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1843N 160/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1842N 156/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
schválit
18.10.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1841275/11 - Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav
schválit
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1840275/11 - Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav
procedurální návrh
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1839275/11 - Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav
souhlas s účastí
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
1838275/11 - Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav
souhlas s účastí
18.10.2018Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [969]
Strana   1 [49]