Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1736312/11 - Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů(zákon o státním občanství České republiky)
pověření
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1735312/11 - Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů(zákon o státním občanství České republiky)
schválit
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1734245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1733245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
15.08.2018Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
1732225/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
odročit
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1731226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
schválit
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1730226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
1.pozměňovací návrh
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1729226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
procedurální návrh
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1728226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
procedurální návrh
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1727226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
souhlas s účastí
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1726226/11 - Petice 'Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí'
souhlas s účastí
15.08.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1725262/11 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017
vzít na vědomí
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1724N 145/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) č. 2017/2226, nařízení (EU) č. 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
schválit
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1723J 140/11 - Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
schválit
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1722277/11 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim
dát souhlas k ratifikaci
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1721N 142/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
schválit
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1720N 125/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
schválit
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1719308/11 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
vzít na vědomí
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1718N 154/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
schválit
15.08.2018Pro přijatoDetailZáznam
1717N 129/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
schválit
15.08.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [912]
Strana   1 [46]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0