Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1315126/10 - Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
nezabývat se
22.10.2015zamítnutoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]