Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2841Návrh na pověření dalších senátorů odůvodněním senátních návrhů zákonů sněmovní tisky č. 221 a 744 v Poslanecké sněmovně
Pověření senátorů
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2840342/10 - Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 10. funkční období
vzít na vědomí
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2839341/10 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2016
vzít na vědomí
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2838336/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zkrátit lhůtu
19.10.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2837336/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
přikázat
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2836323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
procedurální návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2835323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověření
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2834323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit s PN
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2833323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2832323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2831297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
pověření
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2830297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2829297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2828297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2827297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2826330/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
282528. schůze Senátu
procedurální návrh
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2824338/10 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2823K 82/10 - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2822304/10 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015
dát souhlas k ratifikaci
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [909]
Strana   1 [46]