Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1330126/10 - Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
vrátit PS
22.10.2015přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]