Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 44
(258 kB)
Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 170
Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ivo Valenta, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2019 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 124, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.3.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2019.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
    Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůinternetmobilní telefonslužba ve veřejném zájmuveřejná správawebová stránka