Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 35
(223 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Stanislav Grospič.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 38/0 - Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

zatím není databáze PS

Hlasování č. 36 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 99  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.1.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 20.2.2019 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 35/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.2.2019.

Svým usnesením č. 111, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 28.2.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2019.

Témata EUROVOC: církevdaňdaň z převodu nemovitostidaň z převodu vlastnictvífinanční zrovnoprávněnípřevod vlastnictvíveřejný majetekvztah mezi církví a státem