Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 11
(465 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 109/0 - Novela z. - zákoník práce

zatím není databáze PS

Hlasování č. 170 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 16  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2018 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2019.

Témata EUROVOC: mzdapojistnépracovní nezpůsobilostsociální dávkysociální zabezpečenízaměstnaneczdravotní pojištěnízákoník práce