Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 336
(357 kB)
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 137/0 - Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 28.03.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 28.03.2018.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.09.2018 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 19.10.2018.
  • Návrh zákona 21.12.2018 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 30.01.2019.

Hlasování č. 82 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 45  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 31.10.2018 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.

Svým usnesením č. 53, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2019.

Témata EUROVOC: místní volbyrozdělení na volební krajesoudní řízenívolební právovolební systém