Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 312
(380 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.7.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.9.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.7.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Dienstbier.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2018 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018  jako 25. a 1. bod schůze.

Svým usnesením č. 507, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0