Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 181
(329 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Markéta Pekarová Adamová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 214/0 - Novela z. - trestní zákoník

zatím není databáze PS

Hlasování č. 387 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.1.2020 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 307, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: chov zvířatkruté a ponižující zacházeníochrana zvířatpéče o pohodu zvířattrestní odpovědnostumělá inseminacezdraví zvířat