Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 56
(422 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 800
Novela z. o Vojenském zpravodajství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 30. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica a navrhl Výbor pro obranu jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1268).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/5, který byl rozeslán 1. 2. 2021 v 9:44.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 800/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 1519).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Zeman, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 145, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Témata EUROVOC: armádabezpečnost informačních systémůinformační válkaobranná politikapravomoc institucetajná službaveřejná bezpečnost