Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 53
(754 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 873
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1379).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 873/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 873/2, který byl rozeslán 1. 12. 2016 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 873/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1518).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který nepřijal k tomuto tisku dne 28.2.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1608).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: daňdaňová kontroladaňové orgánydaňové právodaňový systémfinanční kontrolaharmonizace danívybírání daní