Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 65
(784 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 351
Novela z. - energetický zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 24. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2014 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2014 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 11. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 566).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/4 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/6 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/7 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/8 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/9 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 10. 3. 2015 na 26. schůzi určen Hospodářský výbor (usnesení č. 651).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/10, který byl rozeslán 12. 3. 2015 v 11:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 351/11 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1., 10. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 721).

Hlasování č. 206 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2015 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 65/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 14.5.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2015.

Témata EUROVOC: elektrárenský průmyslenergetická politikaobchodní licenceodvětví energetikyrozvod elektřinytepelná energieveřejná správavýroba energiezásobování plynem