Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 252
(4447 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Pavel Eybert, senátorka Marta Bayerová, senátorka Eva Richtrová, senátor Martin Tesařík, senátor Radko Martínek, senátor Jan Horník, senátor Ivo Bárek, senátor Petr Vícha, senátor Miloš Vystrčil, senátor Stanislav Juránek, senátor Tomáš Jirsa, senátor Tomáš Grulich, senátor Jaroslav Zeman, senátor Miroslav Škaloud, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Jaroslav Kubera, senátor Milan Pešák, senátor Petr Bratský, senátor Zdeněk Schwarz.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.3.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.6.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 23.4.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Petr Gawlas.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 252/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 460, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2014 jako tisk 250/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 250
N. z. o Národním parku Šumava

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 3. 7. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

Témata EUROVOC: chráněné územínárodní parkochrana krajinyochrana životního prostředí