Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 73
(950 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 756
Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lukáš Wagenknecht, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 73/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.4.2021.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 756/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 756/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 202, usnesení č. 1674).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2021.

Témata EUROVOC: digitalizace dokumentůelektronická správainformační systémukládání a vyhledávání informacíveřejná správa