Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 279
(20 kB)
Návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1167
Vl.n.z. o zřízení VŠ technické a ekonom. v Č.Budějovicích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1167/0 dne 11. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: Mgr. Eduard Zeman a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 375, usnesení č. 2170).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 8.3.2006 usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 279/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 17.3.2006.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 22.3.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Témata EUROVOC: rybářství Společenství