Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 166
(436 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2016 jako tisk 935/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 935
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 7. 10. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0935.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1548).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 935/3, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 11:53.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1737).

Hlasování č. 89 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 274 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: pomůcky pro postižené osobyprostředky zdravotnické technikypéče o postižené osobysociální dávkysociální zabezpečenítělesně postižený člověkzdravotně postižený člověkzdravotní péče