Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 26
(239 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Chvojka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2012 jako tisk 752/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 752
Novela z. o specifických zdravotních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 16. 7. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0752.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1303).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 752/3, který byl rozeslán 11. 12. 2012 v 20:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 1424).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Témata EUROVOC: poptávka po zaměstnánípracovní nezpůsobilostzdravotně postižený pracovník