Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 31
(2237 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.1.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 242.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 31/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 167, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Mezinárodní telekomunikační unietelekomunikacetelekomunikační politikačinnost základních institucí