Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 262
(257 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 415/0 - Novela z. - Ústava České republiky

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 29.06.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 30.06.2011.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 09.12.2011 na 32. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 09.12.2011 na 32. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.12.2011 na 32. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.01.2012.
  • Zákon Senátem schválen 08.02.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 14.02.2012.

Hlasování č. 160 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 1.2.2012 usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 8.2.2012.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2012.

Témata EUROVOC: hlava státuprezidentské volbyvšeobecné volební právoústava