Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 32
(585 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 206/0 - Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.06.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 13.06.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 04.12.2018 na 24. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 04.12.2018 na 24. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.12.2018 na 24. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 16.01.2019.
  • Návrh zákona 31.01.2019 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 14.03.2019.

Hlasování č. 319 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 216  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2019 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 88, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019.

Témata EUROVOC: daňdaň z příjmůdaňové právodaňový systémmezinárodní daňové právovyhýbání se daním