Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 16
(282 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.12.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.1.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 19.12.2018 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 6/2019.

Témata EUROVOC: cestující veřejnostdaňdaň z přidané hodnotyhromadná dopravaosobní dopravaosobní tarifsazba DPHvybírání daní