Filtrovat záznamy podle  (  Období  ) 
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
127Zákon o pozemních komunikacích vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
126Zákon o Státním pozemkovém úřadu vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
125Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
124Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
123Sbírka smluv - související zákony vládní návrh zákonazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
122Insolvenční zákon poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
121Zákon o poštovních službách vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
120Zákon o důchodovém pojištění vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
119Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
118Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR jinýzařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
117Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
116Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně mezinárodní smlouvazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
115Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
114Zákon o zemědělství poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
113Zákon o krmivech vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
112Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
111Zákon o léčivech vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
110Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
109Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
108Zákon o státním občanství České republiky senátní návrh schválený v PSvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [157]
Strana   1 [8]