Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 47
(372 kB)
Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1160
Vl. n. z. o kompenzačním bonusu pro rok 2021

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1160/0 dne 16. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 96).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1160/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7564.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1531).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2021 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 47/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2021.

Svým usnesením č. 121, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.2.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 26. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2021.

Témata EUROVOC: dohoda o provedení pracífinanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činnápodnikatelsamostatná výdělečná činnost