Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 46
(399 kB)
Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1158
Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1158/0 dne 15. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 96).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1158/1 (doporučuje přerušit projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7543.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 1524).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Roman Kraus, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2021 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 24.2.2021.

Svým usnesením č. 117, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 118, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 26.2.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1158/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1158/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 2. 2021 na 88. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1538).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 26. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2021.

Témata EUROVOC: epidemieochranné zařízenízdravotnické zařízenízdravotní politikazdraví veřejnosti