Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 38
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1134
Novela z. o kompenzačním bonusu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1134/0 dne 18. 1. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 18. 1. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 91).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1134/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 106, usnesení č. 1463).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 26.1.2021 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.1.2021.

Svým usnesením č. 104, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 1134/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 1134/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9., 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1518).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Témata EUROVOC: epidemiefinanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činnápodnikatelsamostatná výdělečná činnost