Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 134
(340 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 360
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.7.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.8.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.7.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2021 usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 134/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.8.2021.

Svým usnesením č. 286, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 19.8.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/12.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/13.

Témata EUROVOC: finanční kontrolakontrolní mockontrolní úřadveřejné financeústava