Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 364
(437 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Pakosta, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Pavel Trpák.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.6.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 14.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 292, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 usnesení č. 307, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/3.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 670, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 723, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 80, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.