Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 43
(699 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2021 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 144, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.