Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 75
(28 kB)
Návrh ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Tluchoř.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 14. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 4. 2009 jako tisk 796/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 796
N. ústav. z. o zkrácení pátého volebního období Posl. sněm.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 796/0 dne 8. 4. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0796.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1181).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 796/3, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 9:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1207).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Žák, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.5.2009 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.5.2009.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2009.

Témata EUROVOC: parlamentní volbypolitická krizeposlanecký mandátrozpuštění parlamentuústava