Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 28
(12284 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Karel Havlíček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.12.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1119.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 137, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Jižní Koreacivilní letectvíletecká dopravamezinárodní spolupráceČeská republika