Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 135
(364 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Červíček, senátor Zdeněk Hraba, senátor Miroslav Adámek, senátor Michael Canov, senátor Miroslav Antl, senátor Tomáš Goláň, senátor Jiří Burian, senátor Radek Sušil, senátor Peter Koliba, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Miloš Vystrčil, senátor Jaroslav Zeman, senátor Tomáš Jirsa, senátorka Jitka Chalánková, senátor Rostislav Koštial, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Karel Kratochvíle, senátor Jaroslav Větrovský, senátor Jiří Dušek, senátor Lumír Aschenbrenner, senátor Pavel Karpíšek, senátor Ivo Bárek, senátor Ladislav Faktor, senátor Ladislav Chlupáč, senátorka Zdeňka Hamousová, senátor Ladislav Václavec, senátor Raduan Nwelati, senátor Jiří Vosecký, senátor Zdeněk Nytra, senátor Vladislav Vilímec, senátor Pavel Štohl, senátor Patrik Kunčar, senátor Jiří Cieńciała, senátor Michal Kortyš, senátor Ivo Valenta.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.9.2019.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2020 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 135/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 31.10.2019.

Svým usnesením č. 260, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 11.6.2020.

Svým usnesením č. 431, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 16.6.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 895/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 895
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0895.

Témata EUROVOC: Charta lidských právosobní zbraňsebeobranaústava