Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 67
(329 kB)
Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1178
Vl.n.z.o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1178/0 dne 17. 3. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 102).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: Karla Maříková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2021 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 289, usnesení č. 1582).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.3.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ivo Trešl, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2021 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.3.2021.

Svým usnesením č. 164, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.3.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 6. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2021.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněnístátní zdravotní službazdravotnická službazdravotnické zařízení