Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 35
(223 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Stanislav Grospič.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 38/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 38
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 20. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0038.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 120).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/5 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 38/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 30. 10., 2., 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 12. 2018 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 38/7, který byl rozeslán 18. 12. 2018 v 14:51.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 1. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 38/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 435).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.1.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 20.2.2019 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 35/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.2.2019.

Svým usnesením č. 111, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 28.2.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 2. 2019 poslancům jako tisk 38/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 2. 2019 poslancům jako tisk 38/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 99, usnesení č. 610).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 2. 5. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 5. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2019.

Témata EUROVOC: církevdaňdaň z převodu nemovitostidaň z převodu vlastnictvífinanční zrovnoprávněnípřevod vlastnictvíveřejný majetekvztah mezi církví a státem