Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 177
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jana Krutáková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 604/0 - Novela z. o vnitrozemské plavbě

zatím není databáze PS

Hlasování č. 78 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: vliv na životní prostředívnitrozemská vodní cestaříční plavbaúzemní plánování