Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 53
(600 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 503
Novela z. o pedagogických pracovnících - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2021 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/5.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/6.


    Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 13. 4. 2021 na 98. schůzi.Sněmovna projednávání přerušila.

Témata EUROVOC: celoživotní vzděláváníodborná kvalifikaceučitelzákonné pracovní podmínky