Filtrovat záznamy podle  (  Období  ) 
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
190Zpráva o ŽP ČR 2018 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
189Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
188Pravidlech pro zabránění srážkám na moři mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
187Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
186Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
185Zasedání ER 12. - 13. prosince 2019 jinýzařazen na schůzi Senátu Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
184Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
183Živnostenský zákon poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
182Zákon o NKÚ poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
181Trestní zákoník poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik záznamu z jednání Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
180Zákon o pohonných hmotách vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
179Zákon o zeměměřictví poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
178Zákon o bankách poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
177Zákon o vnitrozemské plavbě poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
176Zákon o majetku České republiky poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
175Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
174Zákon o silniční dopravě vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
173Zákon o územně správním členění státu vládní návrh zákonavznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
172Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
171Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [221]
Strana   1 [12]