Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 51
(415 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 630
Novela z. o soudech a soudcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen JUDr. Dominik Feri (usnesení č. 983).
  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 983).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 630/3, který byl rozeslán 10. 12. 2020 v 14:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 630/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1465).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2021 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/2.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 630/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 630/6.

Témata EUROVOC: jmenování pracovníkůlaický soudceprávní systémsoudcesoudní reformatrestní řízení