Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 175
(556 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 317, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2016.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravybezpečnost silničního provozuchodeccyklistická stezkadopravní prostředekpozemní doprava